รับซื้อเศษกระดาษ, รับซื้อกระดาษ, รับซื้อเศษเหล็ก

Kuang Seng Lee Co.,Ltd

รับซื้อเศษกระดาษ ที่ บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัดKuang Seng Lee Co., Ltd. was established in 1971 by Mr.Tang Sung Sie , Ms.Tae Siew Jieng, and Mr. Veera Tanggitjamroen. Our main company purposes are we want to help our social environment and reduce the wastes thing by bring it back and reuse it. It will help the world to avoid the Green House Effect and the Global Warming Effect. After his and her son “Veera Tanggitjamroen” becomes to the director of our company, he had reorganized from the small family business to the Company Limited. He had change many things and bring a new technology combine with the original process such as management system, financial process, Human resource management, marketing management and logistic service. First period we started with a small company that has small area to run our business after that we have to move from the small place to bigger places. So we can run business more easily. We establish a long-term relationship with much waste recycling paper. The achievement is we bring a new technology combine with the original process. Our mission is we want to be a top-ten leader on this industry and want to increase the percentage of international trade 200% in ten year
ตึก รับซื้อเศษกระดาษ
About Us

Kuang Seng Lee Co., Ltd. was established in 1971 by Mr.Tang Sung Sie , Ms.Tae Siew Jieng... Read more
เกี่ยวกับ รับซื้อเศษกระดาษ
Services

Our slogan is "Service Mind and Reasonable Price"... Read more
บริการ รับซื้อเศษกระดาษ
Contact Us

If you have any queries or would like to contact us, please call Tel. 02-415-9917...
Contact Us
ติดต่อ รับซื้อเศษกระดาษ