รับซื้อเศษกระดาษ, รับซื้อกระดาษ

About Kuang Seng Lee Co.,Ltd

รับซื้อเศษกระดาษบริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 โดย คุณซุ่งเซี๊ยะ แซ่ตั้ง และคุณซึ้วจึง แซ่แต้ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของ คุณ วีระ ตั้งกิจจำเริญ ได้มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นว่า ธุรกิจประเภทนี้ยังไม่ได้มีการแข่งขันสูง แล้วที่สำคัญยังสามารถช่วยสังคม ในด้านการลดปริมาณขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา ท่านจึงได้เริ่มต้นโดยการเปิดร้านรับซื้อของเก่าเป็นห้องแถวเล็กๆ ที่ตลาดพลู ซึ่งในอดีตนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนจีนรุ่นเก่าที่ยังใช้ เข่ง (หาบเร่) ในการบรรทุกกระดาษ, เศษเหล็ก และขวดแก้ว เพื่อนำมาขายต่อที่ร้านของเก่า รับซื้อเศษกระดาษโดยคำพูดยอดฮิตสมัยนั้นก็คือ “ มีขวดมาขาย ” ด้วยการบริการลูกค้าที่ดีทำให้ ลูกค้าในสมัยนั้นมีจำนวนมากขึ้น ห้องแถวเล็กๆก็เต็มไปด้วย กระดาษ เศษเหล็ก และขวดแก้ว ท่านจึงเล็งเห็นแล้วว่า ควรจะย้ายไปที่ที่สามารถเก็บของได้มากขึ้น ทำให้ ร้านตั้งเซ่งหลี ที่มีเนื้อที่ 1ไร่กว่า ในซอยเรืองรัตน์ ได้ก่อตั้งขึ้น จากเครื่องชั่งเล็กๆจากห้องแถวเก่าก็กลายเป็นเครื่องชั่งรถที่ ทำให้สะดวกในการชั่งมากขึ้นในสมัยนั้น
หลังหลังจากนั้น คุณวีระ ตั้งกิจจำเริญ ได้เข้ามาบริหารงานแทน รับซื้อเศษกระดาษ ที่ บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัดคุณพ่อ ซึ่งคุณวีระ เป็นคนที่ริเริ่มเข้ามาจัดระบบการรับซื้อของเก่าให้ดีขึ้น บริหารงานด้านบุคคล ด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านการบริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าในสมัยนั้นมีจำนวนมากขึ้นจนทำให้ร้านตั้งเซ่งหลีเป็นที่ร้านที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในย่านฝั่งธนบุรี เนื่องจากโกดังเก็บของเนื้อที่ที่ไม่เพียงพอในการเก็บสินค้า ประกอบกับสมัยนั้นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทษไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีหมู่บ้านเกิดขึ้นหลายแห่ง จึงทำให้ร้านตั้งเซ่งหลีกลายเป็นร้านที่อยู่ในกลุ่มชุมชน พ.ศ.2532 ทางคุณ วีระ จึงได้ย้าย ร้านตั้งเซ่งหลีจากซอยเรืองรัตน์มาที่ ซอยกำนันแม้น เขตจอมทอง ซึ่งมีเนื้อที่มากว่าถึง สี่เท่าและได้เปลื่ยนชื่อ บริษัทมาเป็น บริษัทกวงเซ่งหลี จำกัด โดยยกระดับจากร้านรับซื้อของเก่า มาเป็นตัวแทนของโรงงานรีไซเคิล เพื่อสะดวกในการรองรับสินค้า พร้อมทั้งได้ขยายกิจการมีโกดังใหญ่ไว้เก็บสินค้าได้หลายพันตัน รวมถึงริเริ่มนำระบบคอมพิมเตอร์มาช่วยในการบริหารงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า และบริษัทได้ขยายตลาด โดยเริ่มรับซื้อจาก บริษัท,ห้างร้าน,โรงงาน,ร้านซื้อของเก่าและ รัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศ หลังจากที่บริษัทมีรากฐานที่มั่นคงแล้ว พ.ศ.2545 ทางบริษัทจึงได้ขยาย การตลาดไปถึงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นธุรกิจเครือค่ายด้านกระดาษจนถึงปัจจุบัน
ตึก รับซื้อเศษกระดาษ
เกี่ยวกับเรา

บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 โดย คุณซุ่งเซี๊ยะ แซ่ตั้ง และคุณซึ้วจึง แซ่แต้ ได้มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นว่า... อ่านเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ รับซื้อเศษกระดาษ
บริการ

Slogan ของ บริษัท คือ “บริการมีระดับ ราคายุติธรรม” เราเป็นบริษัทที่เล็งเห็น “ด้านบริการ” คือหัวใจหลักสำคัญ... อ่านเพิ่มเติม
บริการ รับซื้อเศษกระดาษ
ติดต่อเรา

มีข้อสงสัย หรือ ติดต่อสอบถาม บริษัท กวงเซ่งหลี จำกัด โทร. 02-415-9917 หรือ ไปหน้า ติดต่อสอบถาม... ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ รับซื้อเศษกระดาษ